Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt onder Yoga met Nicky verstaan: Yogastudio Yoga met Nicky gevestigd aan de
H.G. Gooszenstraat 1, 7415 CL, Deventer.
Onder deelnemer wordt verstaan: diegene die zich door middel van het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier aanmeldt voor yogalessen.


Deze algemene voorwaarden worden ook verstrekt bij het inschrijfformulier. Deelname aan de lessen houdt automatisch in dat de deelnemer akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Zo nodig kan Yoga met Nicky de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.

Yoga met Nicky hanteert een 5 en 10-lessenkaartensysteem, proefles of losse les waarmee de deelnemer de yogalessen kan volgen. De lessenkaart is met ingang van de eerste yogales geldig. De 5 lessenkaart is geldig voor 6 weken en de 10 lessenkaart is geldig voor 12 weken.  De lessenkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Er vindt geen restitutie plaats van niet opgemaakte strippen na de geldigheidsdatum. Wanneer daar een vakantiesluiting van Yoga met Nicky in valt, wordt de termijn met de duur daarvan verlengd.

Een lessenkaart, proefles of losse les moet voorafgaand aan de les betaald worden. Betaling kan geschieden via bankoverschrijving of contant. Rekeningnummer: NL02 KNAB 0258 4042 80 Te name van: Yoga met Nicky

Wanneer de betaling is ontvangen zal de deelnemer de lessenkaart ontvangen. In geval van nalatigheid in betalen, kan Yoga met Nicky de deelnemer de toegang tot de les weigeren. De geldende prijzen voor lessenkaarten, proefles of losse les staan altijd op de website vermeld. Yoga met Nicky behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd via de mail en staan op de website.

De deelnemer dient zich voor elke les aan te melden via de telefoon of per email aan Yoga met Nicky. Bij verhindering van deelname dient de deelnemer dit zo vroeg mogelijk per telefoon of per email door te geven aan Yoga met Nicky. Uiterlijk 12 uur voor aanvang van de afgesproken les (gevallen van overmacht uitgezonderd). Zodat de lesplaats tijdig beschikbaar gesteld kan worden aan een andere deelnemer. Yoga met Nicky kan indien nodig een les annuleren of lestijden en leslocatie wijzigen. Dit zal tijdig naar de deelnemer gecommuniceerd worden.

In geval van vakantie zal Yoga met Nicky ruim van te voren naar de deelnemer communiceren wanneer de yogastudio gesloten is. Indien onverwacht door overmacht een geplande les niet door kan gaan, wordt dit zo snel mogelijk aan de deelnemer gecommuniceerd.

opgesteld januari 2019.